Vị trí các nốt nhạc trên cần đàn

9601 Lượt xem - 19 yêu thích - 66 cảm ơn
Đăng lên lúc 16-04-2012 01:59:am
Bình luận từ Học Đàn