Bài 41: Cách chạy bè bass trong đệm hát

25765 Lượt xem - 101 yêu thích - 277 cảm ơn

9:35 - Áp dụng với Wonderful Tonight - Eric Clapton
12:16 - Cách ghép nốt trầm
14:56 - Áp dụng với Now and Forever - Richard Max
17:09 - Tổng kết
17:56 - Áp dụng với Stairway to heaven - Led Zeppelin
18:32 - Áp dụng với Always somewhere - Scorpions
18:45 - Áp dụng với When the children cry - White Lion
20:25 - Chạy bass từ Am về F
21:09 - Áp dụng Có khi nào rời xaaaaaa - Bích Phương
21:30 - Phải dùng nốt nào khi chạy bass ?

http://www.facebook.com/haketuguitar

Đăng lên lúc 19-04-2012 14:23:pm
Bình luận từ Học Đàn