Thu Cuối (Intro- ví dụ quạt chả)

Video đang cập nhật....
35341 Lượt xem - 25 yêu thích - 63 cảm ơn

Hợp âm chỉ 1 vòng theo thứ tự như sau, lặp đi lặp lại, nhịp 4-4!

Am (x02210)

F    (133211)

C    (x32010)

G    (32033)

Intro

TAB GP6 :http://www.mediafire.com/?4tsjt53n6hwcp0s

TAB GP5:http://www.mediafire.com/?7e4gfvdj2517yu7

TAB PDF:http://www.mediafire.com/?xczbb6dvz3uf16l

TAB ảnh:http://www.mediafire.com/?vxdadqahqy7bbhd

Cảm ơn các bạn đã xem...

Không có nhiều thời gian nên chất lương ko được tốt lắm! 

[MANAGING IMPROVING VIDEO QUALITY AND METHOD]

Đánh dấu các Hợp âm Hiển thị bảng Hợp âm trong bài
                   
Toàn bài quạt hay intro đều theo vòng 
Am 
 
F 
 
C 
 
G 
 
  Am   F   C   G
Đăng lên lúc 21-04-2012 10:33:am
Bình luận từ Học Đàn