Thu cuối / Yanbi - Mr.T ( Bản đơn giản )

30400 Lượt xem - 88 yêu thích - 197 cảm ơn

- Biểu diễn: http://youtu.be/KDN0U3iGvFA (Thể hiện: Yanbi feat Mr.T)

- Lyric và Hợp âm:
http://www.viewdocsonline.com/document/hqwc8i

Đăng lên lúc 10-05-2012 04:10:am
Bình luận từ Học Đàn