Guitar Đệm hát - Level 5 : Các điệu đệm hát phổ thông

Cách thành lập quạt chả Ballade và ví dụ

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 5 Điệu: Ballade •  Cập nhật: 21/03/2015 08:34

300

Lượt thích

27880

Lượt xem

http://www.facebook.com/haketuguitar
0:38 -- Chi tiết về cách Lên Xuống
1:20 -- Chi tiết về trường độ của phách
2:25 -- Kiểu Ballade 1
3:31 -- Kiểu Ballade 2
5:01 -- Kiểu Ballade 3
8:46 -- Ví dụ Kiểu 1 với "Forever Autumn"
10:20 -- Kiểu Ballade 4
10:55 -- Áp dụng với "What's up"
14:05 -- "Thế thôi"
14:45 -- "Xin anh đừng"
16:03 -- "To be with you"
16:53 -- "Gửi ngàn lời yêu"
18:14 -- "Yesterday Once More"
20:02 -- "Dòng thời gian"
21:27 -- Nói kỹ về cách Lên và Xuống

Hiện chưa có hợp âm cho bài giảng này!

Click đây để đóng góp hợp âm

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
haketu
haketu

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại