Giá Như Chưa Từng Quen / HKT (Vui vẻ một tý )

11664 Lượt xem - 22 yêu thích - 58 cảm ơn

- Lyric và Hợp âm:

http://www.scribd.com/doc/103118026
Đăng lên lúc 19-08-2012 03:35:am
Bình luận từ Học Đàn