Burn it down / Linkin Park

4263 Lượt xem - 22 yêu thích - 43 cảm ơn

- Bài hát gốc: http://youtu.be/zgEKLhvCCVA (Thể hiện: Linkin Park)

- Lyric và Hợp âm:
http://guitardamme.com/?p=565


Đăng lên lúc 24-08-2012 07:54:am
Bình luận từ Học Đàn