Ước mơ (Microwave)

4944 Lượt xem - 7 yêu thích - 42 cảm ơn

Bài "Ước mơ" chơi ở Am, kẹp capo ngăn 6 hát theo giọng D#m.

Bài hát ở nhịp 2/4, mỗi ô nhịp tương đương với mỗi hợp âm chia làm 4 phách.

Intro có 3 dòng như sau:

[Am] [Am] [G] [F] [G] [Am] [G] [F]
[Am] [Am] [G] [F] [G] [Am] [G] [F]
[Am]

Cách quạt chả đoạn intro:

- Hợp âm [Am] đầu tiên của mỗi dòng: Phách 1 và phách 2 không quạt, phách 3 quạt 2 lần vào 3 dây bass, phách 4 quạt 3 lần vào 3 dây bass.

- Tất cả các hợp âm đằng sau hợp âm [Am] đầu tiên của mỗi dòng: Phách 1 quạt 1 lần vào 3 dây bass, phách 2 nghỉ, phách 3 quạt 1 lần vào 3 dây bass, phách 4 nghỉ.

Sau đó sang quạt ở đoạn hát luôn.

Bài hát chia làm 3 đoạn:

Đoạn 1 là đoạn hát không kèm rap ở đầu bài: Mỗi hợp âm quạt chả vào 3 dây bass như sau:

Xuống - nghỉ - xuống - nghỉ.

Đoạn 2 (hát có câu rap ngay đằng sau) và Điệp khúc: Mỗi hợp âm quạt chả vào 3 dây bass như sau:

Xuống - nghỉ - xuống - xuống lên

Riêng cuối mỗi câu hát từ đầu đến cuối bài, nếu các bạn nhìn thấy có hai hợp âm F đi liền nhau thì các bạn gộp 2 hợp âm F lại làm 1 và quạt chả balldade nhé, quạt chả ballade như sau: Có 8 phách

Xuống - nghỉ - xuống - xuống lên - xuống lên - xuống lên - xuống - xuống lên.

 LƯU Ý: ĐOẠN RAP CHỈ ĐỌC TRONG ĐOẠN QUẠT CHẢ BALLADE CỦA HỢP ÂM F.

Đánh dấu các Hợp âm Hiển thị bảng Hợp âm trong bài
         
Lời hát và hợp âm 
 
 
          
Ước mơ - Microwave 
 
 
                            
Giọng Am, kẹp capo ngăn 6 để hát theo giọng gốc là D#m 
               
Intro bao gồm các hợp âm sau: 
Am Am G F G Am G F 
    
Am Am G F G Am G F 
    
Am 
 
 
 
    
Lời 1: 
Am        G    F      G  
Mặt trời lên mất rồi, anh em ta dậy đi thôi 
Am        G  F F 
Đầu mình đau quá trời ơi 
Am        G    F         G  
Một ngày mới bắt đầu, mà sao men rượu chưa tan 
Am       G  F  F 
Cầm đàn lên các cậu, chơi 
 
 
Am        G        F  F 
Đàn một bài thật hay cho tan hết rượu 
                              
RAP: Khi ta say chơi càng hay, cho ta bay trên âm thanh vui 
Am        G        F  F 
Đàn một bài thật hay cho bay nỗi buồn 
                            
RAP: Khi chơi hay ta càng say, cho ta bay cho ta quay. 
 
 
      
Điệp khúc: 
 
 
Am  G   F      G          Am     G     F  F 
Nhiều khi ta thường mơ về những ngôi sao sáng ngời, biết đâu, biết đâu 
                            
RAP: Qua ngày mai ta là sao bay trên cao ôi ta là sao. 
Am G    F        G        Am   G    F  F 
Rồi mai con thuyền kia cùng ước mơ trôi chốn nào, có khi, có khi 
                              
RAP: Không là sao bay trên cao nhưng ta vẫn là sao san hô. 
 
 
    
Lời 2. 
Am        G    F        G 
Mặt trời lên quá đầu rồi chợt về sau lưng ta 
Am         G  F  F 
Đời người không quá dài đâu 
Am      G    F      G  
Ngày qua rất vội, hôm qua rồi hôm nay 
Am        G  F  F 
Buồn làm chi các cậu, chơi 
 
 
Am        G        F  F 
Đàn một bài thật hay cho tan hết rượu 
                              
RAP: Khi ta say chơi càng hay, cho ta bay trên âm thanh vui 
Am        G        F  F 
Đàn một bài thật hay cho bay nỗi buồn 
                            
RAP: Khi chơi hay ta càng say, cho ta bay cho ta quay. 
 
 
      
Điệp khúc: 
 
 
Am  G   F      G          Am     G     F  F 
Nhiều khi ta thường mơ về những ngôi sao sáng ngời, biết đâu, biết đâu 
                            
RAP: Qua ngày mai ta là sao bay trên cao ôi ta là sao. 
Am G    F        G        Am   G    F  F 
Rồi mai con thuyền kia cùng ước mơ trôi chốn nào, có khi, có khi 
                              
RAP: Không là sao bay trên cao nhưng ta vẫn là sao san hô. 
 
 
  Am   G   F
Đăng lên lúc 02-09-2012 16:50:pm
Bình luận từ Học Đàn