Ước mơ (Microwave)

4357 Lượt xem - 7 yêu thích - 42 cảm ơn

Bài "Ước mơ" chơi ở Am, kẹp capo ngăn 6 hát theo giọng D#m.

Bài hát ở nhịp 2/4, mỗi ô nhịp tương đương với mỗi hợp âm chia làm 4 phách.

Intro có 3 dòng như sau:

[Am] [Am] [G] [F] [G] [Am] [G] [F]
[Am] [Am] [G] [F] [G] [Am] [G] [F]
[Am]

Cách quạt chả đoạn intro:

- Hợp âm [Am] đầu tiên của mỗi dòng: Phách 1 và phách 2 không quạt, phách 3 quạt 2 lần vào 3 dây bass, phách 4 quạt 3 lần vào 3 dây bass.

- Tất cả các hợp âm đằng sau hợp âm [Am] đầu tiên của mỗi dòng: Phách 1 quạt 1 lần vào 3 dây bass, phách 2 nghỉ, phách 3 quạt 1 lần vào 3 dây bass, phách 4 nghỉ.

Sau đó sang quạt ở đoạn hát luôn.

Bài hát chia làm 3 đoạn:

Đoạn 1 là đoạn hát không kèm rap ở đầu bài: Mỗi hợp âm quạt chả vào 3 dây bass như sau:

Xuống - nghỉ - xuống - nghỉ.

Đoạn 2 (hát có câu rap ngay đằng sau) và Điệp khúc: Mỗi hợp âm quạt chả vào 3 dây bass như sau:

Xuống - nghỉ - xuống - xuống lên

Riêng cuối mỗi câu hát từ đầu đến cuối bài, nếu các bạn nhìn thấy có hai hợp âm F đi liền nhau thì các bạn gộp 2 hợp âm F lại làm 1 và quạt chả balldade nhé, quạt chả ballade như sau: Có 8 phách

Xuống - nghỉ - xuống - xuống lên - xuống lên - xuống lên - xuống - xuống lên.

 LƯU Ý: ĐOẠN RAP CHỈ ĐỌC TRONG ĐOẠN QUẠT CHẢ BALLADE CỦA HỢP ÂM F.

Đánh dấu các Hợp âm Hiển thị bảng Hợp âm trong bài
         
Lời hát và hợp âm 
 
 
          
Ước mơ - Microwave 
 
 
                            
Giọng Am, kẹp capo ngăn 6 để hát theo giọng gốc là D#m 
               
Intro bao gồm các hợp âm sau: 
Am Am G F G Am G F 
    
Am Am G F G Am G F 
Hiển thị đầy đủ
Hiển thị rút gọn
  Am   G   F
Đăng lên lúc 02-09-2012 16:50:pm
Bình luận từ Học Đàn