Guitar Đệm hát - Level 5 : Các điệu đệm hát phổ thông

Ước mơ (Microwave)

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 5 Chủ đề: Nhạc rock Điệu: Điệu khác •  Cập nhật: 20/03/2015 22:09

43

Lượt thích

5404

Lượt xem

Bài "Ước mơ" chơi ở Am, kẹp capo ngăn 6 hát theo giọng D#m.

Bài hát ở nhịp 2/4, mỗi ô nhịp tương đương với mỗi hợp âm chia làm 4 phách.

Intro có 3 dòng như sau:

[Am] [Am] [G] [F] [G] [Am] [G] [F]
[Am] [Am] [G] [F] [G] [Am] [G] [F]
[Am]

Cách quạt chả đoạn intro:

- Hợp âm [Am] đầu tiên của mỗi dòng: Phách 1 và phách 2 không quạt, phách 3 quạt 2 lần vào 3 dây bass, phách 4 quạt 3 lần vào 3 dây bass.

- Tất cả các hợp âm đằng sau hợp âm [Am] đầu tiên của mỗi dòng: Phách 1 quạt 1 lần vào 3 dây bass, phách 2 nghỉ, phách 3 quạt 1 lần vào 3 dây bass, phách 4 nghỉ.

Sau đó sang quạt ở đoạn hát luôn.

Bài hát chia làm 3 đoạn:

Đoạn 1 là đoạn hát không kèm rap ở đầu bài: Mỗi hợp âm quạt chả vào 3 dây bass như sau:

Xuống - nghỉ - xuống - nghỉ.

Đoạn 2 (hát có câu rap ngay đằng sau) và Điệp khúc: Mỗi hợp âm quạt chả vào 3 dây bass như sau:

Xuống - nghỉ - xuống - xuống lên

Riêng cuối mỗi câu hát từ đầu đến cuối bài, nếu các bạn nhìn thấy có hai hợp âm F đi liền nhau thì các bạn gộp 2 hợp âm F lại làm 1 và quạt chả balldade nhé, quạt chả ballade như sau: Có 8 phách

Xuống - nghỉ - xuống - xuống lên - xuống lên - xuống lên - xuống - xuống lên.

 LƯU Ý: ĐOẠN RAP CHỈ ĐỌC TRONG ĐOẠN QUẠT CHẢ BALLADE CỦA HỢP ÂM F.

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Linh Lem
Linh Lem

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại