Hướng dẫn chơi trống Điệu Chachacha

5983 Lượt xem - 4 yêu thích - 20 cảm ơn

Thử up 1 bài giảng trống của anh trai xem sao

Đăng lên lúc 17-09-2012 00:23:am
Bình luận từ Học Đàn