Guitar Đệm hát - Level 5 : Các điệu đệm hát phổ thông

Buồn ngủ (Stupant)

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 5 Điệu: Ballade •  Cập nhật: 21/03/2015 09:11

33

Lượt thích

6455

Lượt xem

Intro các bạn đi một vòng Am - G - Am nhé, trong đó G không nằm trong một ô nhịp hoàn chỉnh mà chỉ nằm trong phách số 8 của Am trước nó (Như đã nói trong bài).

Đoạn cuối cùng 4 cụm từ NGỦ THÔI , NGỦ SAY, NGỦ NGON, NGỦ ĐI  thì hợp âm G ở chữ NGỦ ở mỗi cụm từ thì cũng chỉ nằm trong phách số 8 của hợp âm Am trước nó thôi nhé.

Gạch đá tương thẳng vào đây hoặc vào phây búc của mình với tên là Linh Lem.

PS: Hát bài này không có tính rất ru ngủ, mang tính chất đánh thức thì đúng hơn @@

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Linh Lem
Linh Lem

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại