Đệm hát cơ bản - kỹ thuật tay phải

51740 Lượt xem - 149 yêu thích - 338 cảm ơn

Tay phải đệm hát phải thật lỏng các khớp tay.

Quạt đều với biên độ không thay đổi - rộng từ miệng trên lỗ thoát âm xuống quá miệng dưới lỗ thoát âm. 

Cổ tay lỏng. 

Đăng lên lúc 14-10-2012 16:23:pm
Bình luận từ Học Đàn