Tuổi mộng mơ

5262 Lượt xem - 4 yêu thích - 23 cảm ơn

Điệu DISCO:4/4

cách dập: X L Bịt L X L Bịt L X L ....

Kỹ thuật dập, ngón cái gẩy 3 dây bass, ngón trỏ dập 3 dây cuối,

khi bịt thì dùng lòng bàn tay để chặn tạo tiếng câm.

Đăng lên lúc 29-08-2011 06:04:am
Bình luận từ Học Đàn