Guitar Đệm hát - Level 5 : Các điệu đệm hát phổ thông

[Điệu Ballad] - Ngày Xưa Em Đến / Anh Khang

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 5 Chủ đề: Nhạc trẻ Điệu: Ballade •  Cập nhật: 21/03/2015 04:54

167

Lượt thích

25630

Lượt xem

Bài hát này viết trên nhịp 4/4 và đánh theo điệu ballade. Điệu ballade rất phổ biến và có nhiều cách đánh khác nhau. Xem video để biết cách đánh chi tiết cho bài hát này.

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Guitardamme
Guitardamme

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại