Guitar Đệm hát - Level 5 : Các điệu đệm hát phổ thông

Nối vòng tay lớn (Phiên bản Rock - Unlimited)

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 5 Chủ đề: Nhạc rock Điệu: Điệu khác •  Cập nhật: 21/03/2015 03:37

67

Lượt thích

12570

Lượt xem

Xin giới thiệu: Linh Lem - Thảm họa âm nhạc mới ^^

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Linh Lem
Linh Lem

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại