Guitar Đệm hát - Level 6 : Rải ngón trong đệm hát

Xẩm chế: Cuộc đời anh sinh viên

Thuộc: Guitar Đệm hát - Level 6 Chủ đề: Nhạc chế Điệu: Bolero •  Cập nhật: 21/03/2015 08:36

132

Lượt thích

20041

Lượt xem

Vài nét về cuộc đời sinh viên của Linh Lem ^^: Tốt nghiệp ĐH Hàng Hải Việt Nam khóa 2002 - 2006 khoa Kinh tế vận tải biển.

Thi lại bao nhiêu lần không nhớ nổi @@.

Đang tải dữ liệu...
Người hướng dẫn bài này
Linh Lem
Linh Lem

Đang cập nhật

Đang tải dữ liệu...
Bài giảng cùng giảng viên
Bài giảng mới cùng thể loại