Điều khoản sử dụng trên hocdan.com

Đăng 04/03/2015 vào 14:47

QUY ĐỊNH CHUNG CHO THÀNH VIÊN HOCDAN.COM

I. PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ MỤC ĐÍCH

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

 1. Quy định này được áp dụng cho các hoạt động cơ bản trên HOCDAN.com.

 2. Các thành viên hoạt động trên HOCDAN.com có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện quy định này.

 3. Các thành viên Ban quản trị (sau đây gọi tắt là BQT) HOCDAN.com và những chủ thể khác có liên quan được nhắc đến trong Quy định này có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung có liên quan đến mình.

Điều 2. Mục đích

Quy định này được xây dựng nhằm mục đích:

 1. Đảm bảo tạo một môi trường trong sạch, có văn hóa, phát triển lành mạnh và mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng từ hệ thống HOCDAN.com.

 2. Tạo cơ sở cho các thành viên HOCDAN.com hiểu và thực hiện trong suốt quá trình tham gia và hoạt động trên hệ thống.

 3. Tạo cơ sở để BQT, các chủ thể có liên quan khác thực hiện công việc quản lý, giám sát và phát triển hoạt động của HOCDAN.com.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

 1. Quy định này được áp dụng công khai và công bằng cho mọi chủ thể đã được nếu tại Khoản 2, 3 Điều 1 Quy định này.

 2. Các chủ thể thực hiện quy định này trên tinh thần trung thực, khách quan, nghiêm túc. Mọi hành vi sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

III. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Chương I: Quy định đăng bài viết và văn hóa trên trang

Điều4: Mọi bài viết đăng lên HOCDAN.com đều phải tuân thủ các yêu cầu về tiêu chuẩn bài viết. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý từ nhắc nhở đến xóa nick theo các quy định tại Chương III Quy định xử lý vi phạm dưới đây.

Bài sau khi đăng lên sẽ được áp dụng quy trình xét duyệt của trang

Điều 5: Văn hóa trao đổi

Mọi thành viên phải có thái độ hòa nhã, bày tỏ thái độ thiện chí, tôn trọng lẫn nhau khi bình luận, thảo luận, tham gia các mục hỏi đáp, hội nhóm hay bất kì hình thức sinh hoạt gì của website. Tất cả các hành vi vi phạm quy định này sẽ bị xử lý từ nhắc nhở đến xóa khỏi danh sách thành viên HOCDAN theo quy định tương ứng tại Chương III Quy định xử lý vi phạm dưới đây.

Điều 6: Báo cáo sai phạm

Trong mọi trường hợp phát hiện ra những hành vi sai phạm thuộc Điều 4, Điều 5 ở trên, thành viên đều có thể sử dụng chức năng “Báo sai phạm” kèm mỗi bài đăng hoặc gửi tin nhắn trực tiếp cho các admin để xử lý theo quy định của website. Những nội dung bị báo sai phạm sẽ được BQT kiểm tra, xác minh và xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

Chương II: Quy định Nickname/Avatar/Mô tả bản thân

Điều 7. Tên thành viên/Nickname

 1. Việc đặt tên thành viên/nickname trên HOCDAN.com phải nghiêm túc tuân thủ các quy định sau:

  1. Không sử dụng nick mang tính chất tục tĩu; xúc phạm đến các thành viên trên HOCDAN.com hoặc đặt tên nick mang tính chất quảng cáo; thương mại khác;

  2. Không sử dụng tên các danh nhân, nhân vật lịch sử, người nổi tiếng… mang tính chất đả kích, bội nhọ hoặc khiêu khích nhằm làm ảnh hưởng đến danh tiếng, vị thế và giá trị của các nhân vật này;

  3. Không sử dụng các từ ngữ hoặc tên người mang tính chất chính trị cực đoan (ví dụ: Adolf Hitler, Mussolini, Fascism...) hoặc tên lãnh tụ;

  4. Không được đặt tên giống/gần giống với các chức danh mặc định của website như Administrator/Admin, Super Moderator/S-Mod, Moderator/Mod, Quản trị viên, Điều hành viên…;

  5. Nickname chỉ bao gồm các ký tự chữ, số và không được sử dụng quá nhiều kí tự đặc biêt, không quá rườm rà, phức tạp dễ gây hiểu nhầm (từ 4-32 ký tự).

 2. Mọi hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14 Chương III Quy định xử lý vi phạm dưới đây.

Điều 8. Hình đại diện/Avatar

 1. Việc để hình đại diện/avatar trên HOCDAN.com phải thỏa mãn các quy định dưới đây:

  1. Không sử dụng hình ảnh đi ngược với đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam; các hình ảnh lộ liễu mang tính khiêu gợi; khiêu dâm;

  2. Không sử dụng hình ảnh mang tính chính trị cực đoan (ví dụ: Cờ 3 que, biểu tượng Phát xít,...) hoặc tuyên truyền tôn giáo hay phân biệt chủng tộc;

  3. Không sử dụng hình danh nhân, nhân vật lịch sử, người nổi tiếng… với tính chất bôi nhọ, hạ thấp danh tiếng hay bất kì hình thức nào khác làm ảnh hưởng đến danh tiếng, vị thế và giá trị của các nhân vật này;

  4. Không sử dụng hình ảnh mang tính chất bôi nhọ, hạ nhục, đả kích hoặc bất kì hình ảnh nào khác gây ảnh hưởng xấu đến thành viên thuộc HOCDAN.com

 2. Mọi hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14 Chương III Quy định xử lý vi phạm dưới đây.

Điều 9. Mô tả cá nhân (hiển thị trên trang cá nhân)

 1. Mô tả cá nhân là mt mục thuộc trang cá nhân của thành viên để thành viên tự miêu tả về bản thân mình. Mục mô tả cá nhân của mỗi thành viên phải thỏa mãn các quy định dưới đây:

  1. Không chứa các nội dung khiêu dâm, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, xúc phạm đến thành viên khác;

  2. Không dùng mô tả thành viên để làm nơi tuyên truyền, quảng cáo hoặc sử dụng ngôn từ mang tính chất chính trị cực đoan hay phân biệt tôn giáo, chủng tộc;

  3. Không được dùng link dẫn tới trang web khác khi không có sự đồng ý của BQT;

  4. Không được rao bán, quảng cáo hay có bất kì hanh vi mang tính thương mại nào trên phần mô tả cá nhân.

 2. Tất cả các thông tin vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này sẽ bị xóa mà không cần báo trước đồng thời thành viên có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý từ cảnh cáo đến khóa nick tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 10, 11, 12, 13, 14 Chương III quy định xử lý vi phạm dưới đây.

Chương III: Quy định xử lý vi phạm

Điều 10. Các hình thức xử lý vi phạm

 1. Thành viên có các hành vi vi phạm các quy định của HOCDAN.com sẽ bị xử lý theo các hình thức sau:

  1. Nhắc nhở;

  2. Cảnh cáo trên website;

  3. Khóa nick (ban nick);

  4. Xóa nick.

  Tất cả các lỗi sai phạm bị khóa nick đều sẽ được ghi rõ thời gian; lý do vi phạm và kém theo đường link của bài viết/chủ đề, bình luận… bị cho là vi phạm gửi đến thành viên và lưu tại mục “Danh sách thành viên bị khóa nick” trên hệ thông HOCDAN.com.

 2. Bên cạnh các hình thức xử lý ở trên, thành viên có hành vi vi phạm còn bị trừ điểm hoạt động theo quy định về hệ thống điểm hoạt động trên HOCDAN.com và tất cả các thông tin, hình ảnh, từ ngữ sai phạm sẽ bị xóa ngay lập tức mà không cần thông báo.

Điều 11. Nhắc nhở

BQT sẽ gửi tin nhắn, mail trực tiếp đến thành viên có hành vi vi phạm để nhắc nhở về hành vi vi phạm. Hình thức xử lý nhắc nhở sẽ được áp dụng trong các trường hợp sau:

 1. Thành viên sử dụng những từ ngữ không đúng với đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

 2. Thành viên có những thái độ khiếm nhã, không lịch sự khi tham gia bình luận, trao đổi trên HOCDAN.com.

 3. Các hành vi làm phiền người khác, trao đổi không đúng, không liên quan đến chủ đề bài viết.

Điều 12. Cảnh cáo

BQT sẽ nhắc nhở, nêu tên thành viên có hành vi vi phạm trực tiếp trên toàn hệ thống HOCDAN.com khi thành viên có các hành vi sai phạm sau:

 1. Vi phạm đến lần thứ hai các hành vi nêu tại Điều 11 Quy định này.

 2. Có những hành vi mang tính chất quảng cáo, bán hàng, spam hàng loạt trên hệ thống.

 3. Đăng bài có tính chất thô tục, không phù hợp thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

Điều 13. Khóa nick (ban nick)

Khoá nick hay còn gọi là ban nick là hình thức BQT tạm ngừng hoạt động của tài khoản của thành viên trong một thời gian nhất định. Trong thời gian này thành viên sẽ không thể đăng nhập, tham gia website bằng tài khoản đã vi phạm.

Tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm mà thành viên sẽ bị áp dụng hình thức xử lý khóa nick theo thời hạn: 01 (một) ngày; 01 (một) tuần; 02 (hai) tuần; 01 (một) tháng hoặc vĩnh viễn.

 1. Ban nick vĩnh viễn với các trường hợp:

  1. Đăng các chủ đề liên quan chính trị;

  2. Sau khi bị nhắc nhở vẫn đăng bài có tính chất thô tục, không phù hợp thuần phong mỹ tục của người Việt Nam;

  3. Khiêu khích, chia rẽ, xúc phạm nghiêm trọng đến cá nhân người khác;

  4. Có hành vi mang tính chất gây rối và cố tình lặp lại dưới mọi hình thức;

  5. Sau khi bị cảnh cáo vẫn cố tình đăng quảng cáo, spam hàng loạt;

  6. Các hành vi vi phạm Điểm a, b Khoản 1 Điều 7; Khoản 1 Điều 8; Điểm a, b Khoản 1 Điều 9 Quy định này;

  7. Cố tình phá hoại website HOCDAN.com hoặc gây nguy hại cho thành viên khác bằng cách gởi các thông tin giả mạo lôi kéo bạn bè gởi các thông tin không xác thực, gửi kèm spyware (phần mềm gián điệp), virus, spamlink;

  8. Hack nick, hack điểm, hack view/like cho bài viết.

 2. Khóa nick từ 01 ngày đến 01 tháng tùy trường hợp cụ thể đối với các vi phạm sau đây:

  1. Bài viết mang tính chất spam;

  2. Copy bài của thành viên khác và đăng lại;

  3. Liên tục đăng bài sai chuyên mục;

  4. Có hành vi nêu tại Khoản 1 Điều 12 Quy định này sau khi nhắc nhở vẫn tiếp tục vi phạm;

  5. Cố tình đăng 01 (một) bài viết lên nhiều chuyên mục để câu view/like.

Điều 14. Xóa nick

 1. Xóa nick là hình thức tài khoản thành viên bị loại bỏ hoàn toàn khỏi website, mọi thông tin liên quan đến tài khoản sai phạm của thành viên sẽ không còn tồn tại trên website.

 2. Thành viên sẽ bị xóa nick trong các trường hợp sau:

  1. Các hành vi vi phạm Khoản 1 Điều 13 Quy định này nhưng ở mức độ nghiêm trọng hơn;

  2. Các hành vi khác gây hậu quả hoặc có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng đến sự phát triển, tồn tại của HOCDAN.com.

 3. Việc đánh giá mức độ nghiêm trọng để xóa nick sẽ dựa trên quyết định của BQT và được thông báo công khai trên HOCDAN.com.

Điều 15. Đánh giá sai phạm

 1. Việc xác định các từ ngữ tục tĩu, vi phạm thuần phong mĩ tục, nội dung mang tính chính trị… hoặc tính chất sai phạm của các hành vi khác được nêu từ Điều 4 - Điều 14 Quy định này sẽ do người quản lý mỗi chuyên mục trên HOCDAN.com thực hiện. Trong những trường hợp không phân biệt rõ ràng thì các thành viên trong BQT sẽ là người quyết định. Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

 2. Ngoài các quy định chung cho trang HOCDAN.com được nêu tại Quy định này thì các thành viên còn phải thực hiện theo cụ thể các quy định của chuyên mục mà mình tham gia

Điều 16. Khiếu nại và xử lý khiếu nại

 1. Khi bị xử lý sai phạm, nếu xét thấy việc xử lý chưa được thoả đáng, thành viên có quyền gửi khiếu nại của mình cho BQT theo địa chỉ email duy nhất: support@hocdan.com.

 2. Trong vòng 03 (ba) ngày, BQT sẽ xem xét giải quyết khiếu nại của thành viên. Sau thời hạn này, nếu BQT không trả lời và thay đổi biện pháp xử lý vi phạm tức là khiến nại của thành viên không được chấp nhận.

Trong trường hợp khiếu nại đó là hợp lý, BQT sẽ phản hồi lại cho thành viên, đồng thời thông báo công khai trên HOCDAN.com đối với các hành vi xử lý vi phạm từ cảnh cáo trở đi.

Đang tải dữ liệu...
Đăng kí nhận tin
 
Bạn sẽ nhận được từ chúng tôi những tin mới nhất về guitar trong nước cũng như thế giới.