Gb9
Chú thích ký hiệu
  • Vị trí các ngón tay bấm trên cần đàn
  • 1 : ngón trỏ
  • 2 : ngón giữa
  • 3 : ngón áp út
  • 4 : ngón út
  • E B G D A E - kí hiệu dây đàn
  • kí hiệu dây gẩy đầu tiên
  • - kí hiệu dây không gẩy
  • 3 fr - kí hiệu dùng ngón trỏ chặn các dây có kí hiệu đường sọc mầu đen ở nốt 3 của các dây bị gạch sọc