Giảng viên trong giáo trình

Giáo trình Guitar Đệm hát

 

Guitar đệm hát là giáo trình đơn giản giúp bạn dùng cây đàn để có thể đệm các giai điệu cho các ca khúc.
Dành cho những người chưa học đàn bao giờ, và không biết chút gì về lý thuyết.

Giáo trình guitar đệm hát rất ít lý thuyết và nhạc lý. Chỉ cần chăm chỉ học và tuân thủ những gì mà các giảng viên hướng dẫn, bạn sẽ biết đệm hát chỉ trong vài tháng đầu. 

Đang tải dữ liệu...