Giảng viên trong giáo trình

Giáo trình Cổ điển

 

Guitar cổ điển là giáo trình giúp bạn chơi độc tấu Guitar Classic. Giáo trình này đỏi hỏi bạn phải thực sự chăm chỉ luyện tập. Tuy nhiên các bài đầu chúng tôi sẽ biên soạn giúp bạn có thể dễ dàng chơi được nhiều bài mà không cần có quá nhiều lý thuyết. 

Đang tải dữ liệu...
Các nội dung trong giáo trình