Level 2: Khởi động

Với bài Level 2 này, các bạn sẽ được tìm hiểu về các yếu tố cơ bản trong âm nhạc.

Biết được về nhịp phách độ dài của nốt nhạc và các loại nhịp thông dụng.

Qua được level này các bạn đã có thể chơi được những bài nhạc cơ bản với nốt đơn và những trường độ đơn giản.

Đặc biệt là cách lên dây đàn khi không có thiết bị lên dây cũng như khi có thiết bị lên dây.

Bạn chưa đủ điều kiện để xem level này!

Đây là các bài ở Level 2

Muốn xem các bài giảng ở Level 2, bạn bắt buộc phải thi tốt nghiệp qua các Level thấp hơn.

Hiện Level của bạn đang là : [Level 0]

Thi lên level tại ĐÂY

Đang tải dữ liệu...
Thành viên đã thi qua
67
Các vấn đề tiêu biểu
  • Có bao nhiêu loại nhịp?
  • Có nhất thiết phải vừa tập vừa đập chân?
  • Trường độ là gì?
  • Hình nốt và Trường độ?
  • Có bao nhiêu loại hình nốt nhạc?
  • Dấu lặng là gì?
  • Cách diễn đạt dấu lặng?
  • Cách lên dây bằng tai?
  • Cách lên dây bằng thiết bị lên dây?