Guru Guitardamme

Guitardamme được lập ra với mong muốn sẽ phổ biến kiến thức âm nhạc tới tất cả mọi người. Bởi vì chúng tôi tin rằng, âm nhạc luôn gắn liền với văn hóa và xã hội. Khi một thứ được cải thiện thì những thứ kia cũng sẽ được cải thiện theo.

Tham gia:
09-05-2012
Bài giảng:
70
Bài giảng mới:
Em Của Ngày Hôm Qua / Sơn Tùng M-TP