Guru hieuorion

Hiếu Orion là một trong những sáng lập viên của HOCDAN.com.

Các Giáo trình của Hiếu Orion hướng tới đối tượng là những người chưa từng sờ đến đàn, chưa từng học nhạc lý - và với hy vọng họ vẫn có thể chơi đàn - như một thú vui giải trí trong đời .

Facebook Hiếu Orion: http://www.facebook.com/hanoitattoo

Tham gia:
16-03-2011
Bài giảng:
289
Bài giảng mới:
Triệu đóa hồng - Hướng dẫn đệm hát
Giáo trình tham gia