200 Bài giảng

6195 Điểm

32 Bài giảng

961 Điểm

31 Bài giảng

930 Điểm

71 Bài giảng

3011 Điểm

GIẢNG VIÊN CHÍNH THỨC trên hocdan.com là những thành viên được xét duyệt dựa trên các yếu tố:

  • Có trình độ chuyên môn tốt (tối thiểu level 3 trong chuyên môn giảng dạy theo thang level của hocdan.com)
  • Có sự nhiệt tình, cống hiến và mong muốn phát triển cộng đồng
  • Tích cực trong hoạt động đóng góp bài giảng và trả lời, tương tác thường xuyên với thành viên trên hocdan.com.