Bài giảng: 2
Cập nhật lần cuối: 20/08/2017 05:17:14
 2891 lượt xem

Vậy là chúng ta đã hoàn thành giáo trình Ukulele. Ở level này chúng ta đã tìm hiểu chung về cây Ukulele, nguồn gốc, làm thế nào để có thể mua một cây Ukulele, làm thế nào để lên dây và tư thế cầm đàn...

Đang tải dữ liệu...