Bài giảng: 14
Cập nhật lần cuối: 25/09/2017 05:58:17

Những ca khúc tiếng Anh có một điều rất đặc biệt, đó là bạn không hiểu lời những vẫn có thể chết mê chết mệt vì giai điệu của nó. Xin gửi tới bạn các bài giảng về các ca khúc mà bạn đã từng "mê" nó. 

 31080 lượt xem

Quạt chả: DDUDUDUDUD ( D=xuống, U: lên )
Xem lại phần đánh chậm của mình ở intro để hiểu hơn nhé ;)

Nếu yêu cầu thêm clip hướng dẫn gì thì các bạn có thể comment ở dưới nhé ;)
Đây là bài giảng đầu tiên của mình ở hocdan.com, mong các bạn ủng hộ ;)

x
       
Chords used: 
       
E A D G B e 
       
----------- 
        
G 3 2 0 0 3 3 
         
G/f# 2 - 0 0 3 3 
         
Em7 0 2 2 0 3 3 
          
Cadd9 - 3 2 0 3 3 
         
D/F# 2 0 0 2 3 3 
 
 
   
intro 
   
===== 
G          
G/f# Em7 Cadd9  x2 
 
 
    
verse 1 
    
======= 
 
 
 
G 
           
My life is brilliant. 
   
G/f# 
         
My love is pure. 
  
Em7 
        
I saw an angel. 
   
Cadd9 
         
Of that I'm sure. 
   
G 
                
She smiled at me on the subway. 
   
G/f# 
             
She was with another man. 
    
Em7 
                  
But I won't lose no sleep on that, 
          
Cadd9  D/F# 
            
'Cause I've got a plan. 
 
 
    
chorus 
    
====== 
                
Cadd9   D/F# Em7    D/F# 
                  
You're beautiful. You're beautiful. 
            
Cadd9    D/F#   G 
               
You're beautiful, it's true. 
                 
Cadd9  D/F#   G  D/F# Em7 
                   
I saw your face in a crowded place, 
            
Cadd9 D/F# Em7 
               
And I don't know what to do. 
                      
Cadd9 D/F#  G G/f# Em7 Cadd9 
                
'Cause I'll never be with you. 
 
 
    
verse 2 
    
======= 
   
G 
             
Yeah, she caught my eye, 
      
G/f# 
          
As we walked on by. 
    
Em7 
                    
She could see from my face that I was, 
   
Cadd9 
         
Fucking high, 
         
G    G/f# 
                      
And I don't think that I'll see her again, 
         
Em7   Cadd9 
                           
But we shared a moment that will last till the end. 
 
 
    
chorus 
    
====== 
                
Cadd9   D/F# Em7    D/F# 
                  
You're beautiful. You're beautiful. 
            
Cadd9    D/F#   G 
               
You're beautiful, it's true. 
                 
Cadd9  D/F#   G  D/F# Em7 
                   
I saw your face in a crowded place, 
            
Cadd9 D/F# Em7 
               
And I don't know what to do. 
              
Cadd9 D/F#  G 
                
'Cause I'll never be with you. 
 
 
     
interlude 
     
========= 
                    
Cadd9  D/F#  Em7 D/F# Cadd9 D/F# 
                      
La la la la, la la la la, la la la la, la 
 
 
   
outro 
   
===== 
                
Cadd9   D/F# Em7    D/F# 
                  
You're beautiful. You're beautiful. 
            
Cadd9    D/F#   G 
               
You're beautiful, it's true. 
                     
Cadd9 D/F#    G    D/F# Em7 
                         
There must be an angel with a smile on her face, 
                   
Cadd9   D/F#     G D/F# Em7 
                        
When she thought up that I should be with you. 
           
Cadd9  D/F#  Em7 
                 
But it's time to face the truth, 
            
Cadd9 D/F#   G 
             
I will never be with you. 
Đang tải dữ liệu...