Bài giảng: 8
Cập nhật lần cuối: 19/08/2017 14:06:09

Những bài giảng guitar trong danh sách dưới đây hy vọng sẽ giúp các bạn nhanh nhất có thể có được những kỹ năng chơi đàn đỉnh cao.

 25214 lượt xem

Mục Đích: 
 - chơi được wings you are hero
 - áp dụng và sử dụng tốt các kỹ thuật được học
Facebook : https://www.facebook.com/sauanhmatbuon 
facebook page : https://facebook.com/hoangphucguitarist

Đang tải dữ liệu...