Bài giảng: 1
Cập nhật lần cuối: 19/08/2017 14:15:57
 2176 lượt xem

Bài tập này sẽ giúp chúng ta chạy ngón tốt hơn trên bàn tay phải, bài này sẽ đổi khoảng cách dây nốt đôi liên tục nên các bạn hãy thật chú ý nhé. 
Ngoài ra các bạn cũng phải chú ý về vấn đề cường độ nốt nhạc nữa, bài này chúng ta cũng thay đổi cường độ nốt nhạc liên tục.

Đang tải dữ liệu...