Bài giảng: 3
Cập nhật lần cuối: 20/08/2017 05:08:59
 3203 lượt xem

http://www.facebook.com/haketuguitar để trao đổi về guitar với haketu và nhận được những updates mới nhất về clip và bài giảng

Tab nằm trong blog của haketu: http://haketublog.wordpress.com/

Đang tải dữ liệu...