Bài giảng: 1
Cập nhật lần cuối: 20/08/2017 16:30:48
 2292 lượt xem

sử dụng kỹ thuật palm và mute vào các tiết tấu nhịp 2/4, áp dụng vào bài brand new wings và rider... hay một số tiết tấu thường dùng trong một bài finger style khác!

hãy liên hệ với mình để được giải đáp facebook.com/sauanhmatbuon

Đang tải dữ liệu...