Bài giảng: 1
Cập nhật lần cuối: 24/08/2017 02:08:44
 1076 lượt xem
x
                 
TUT guitar nơi tình yêu kết thúc 
 
 
                                                 
Giọng Bùi Anh Tuấn kẹp capo 5....hát thấp hơn thì kẹp 2,3.... hát cao hơn thì bỏ hẳn ra nhé :)))) 
 
 
                 
Dạo đầu: Em Bm C G Am Em F# B7 Em 
 
 
     Em              Bm 
Người yêu ơi.....ngoài kia mùa đông đã rơi 
                    
 
     C             G  
Lạnh không em .....lẻ loi bàn tay rã rời 
       
 
    Am             Em           F#  
Lạc mất nhau ....từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này, để nhớ 
 
 
             B7      
thương đầy vơi vương trên môi mắt cay 
 
 
 
 
      Em  
Này mùa đông ơi ! 
                     
 
              Bm        C   
Ngoài kia người tôi yêu lẻ loi..xin hãy gom mây, 
 
 
        G            C     D      G D/F#   Em   
đừng để mưa mãi rơi lối ấy..muốn đến bên người cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy .. 
 
 
   C         B7       Em  
nhưng người ..người vẫn đi mưa mãi rơi đầy 
 
 
 
 
 
 
    C                  Bm     Em   
Lạc mất lối ..... làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa , 
 
 
     C       D          G   
vì những ân tình người mang theo thành băng giá 
 
 
     C            Bm          Em   
Người yêu ơi ! Đừng đi xin em hãy một lần nhìn lại phía sau .. 
 
 
  Am         B7            Em    
hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau ...xin hãy một lần ... 
 
 
                        
Đoạn giữa C D Bm Em /C D G7/ C D Bm Em /C B7 Em 
F#m   D                  C#m    F#m 
Lạc mất lối ..... làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa 
 
 
     D       E          A  A7 
vì những ân tình người mang theo thành băng giá 
 
 
     D            C#m          F#m   
Người yêu ơi ! Đừng đi xin em hãy một lần nhìn lại phía sau .. 
 
 
  D          E            F#m   
hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau ...xin hãy một lần ... 
Đang tải dữ liệu...