Bài giảng: 15
Cập nhật lần cuối: 22/09/2017 20:26:23

Tôi yêu Hà Nội - và một trong những biểu hiện của Tình yêu đó là việc tôi sẽ hát những ca khúc của Hà Nội để tặng cho Tình yêu của tôi và tôi cũng sẽ giúp bạn làm được những điều này - nếu bạn cùng yêu Hà Nội với tôi.

 27773 lượt xem

http://www.facebook.com/haketuguitar

Đang tải dữ liệu...