Bài giảng: 2
Cập nhật lần cuối: 20/08/2017 05:11:35
 2483 lượt xem

Tay phải đệm hát phải thật lỏng các khớp tay.

Quạt đều với biên độ không thay đổi - rộng từ miệng trên lỗ thoát âm xuống quá miệng dưới lỗ thoát âm. 

Cổ tay lỏng. 

Đang tải dữ liệu...