Bài giảng: 1
Cập nhật lần cuối: 19/08/2017 14:15:45
 2339 lượt xem

Tay phải đệm hát phải thật lỏng các khớp tay.

Quạt đều với biên độ không thay đổi - rộng từ miệng trên lỗ thoát âm xuống quá miệng dưới lỗ thoát âm. 

Cổ tay lỏng. 

Đang tải dữ liệu...