Bài giảng: 2
Cập nhật lần cuối: 23/08/2017 20:39:42
 2269 lượt xem

Tay phải đệm hát phải thật lỏng các khớp tay.

Quạt đều với biên độ không thay đổi - rộng từ miệng trên lỗ thoát âm xuống quá miệng dưới lỗ thoát âm. 

Cổ tay lỏng. 

Đang tải dữ liệu...