Bài giảng: 2
Cập nhật lần cuối: 23/08/2017 20:47:55
 3219 lượt xem

Sau đây là bài tổng kết và bài thi của level 1 vẫn dựa trên 18 nốt cơ bản ở thế tay thứ nhất các bạn đã được học, như mình đã nói trong bài các bạn hãy cố gắng tập và đánh được 18 nốt nhạc này thành một phản xạ: "nhìn bản nhạc đọc tên nốt và đánh được trên đàn".

Các bạn vẫn chú ý tuân thú số ngón tay bên bàn tay phải mình đã viết trong bản nhạc nhé, còn bàn tay trái chúng ta vẫn giữ quy tắc cung nào ngón đấy (trừ nốt Lá cung 5 dây 1 chúng ta bấm bằng ngón út bàn tay trái).

Link down bản nhạc :
https://hocdan.com/thu-vien/guitar-sheet/98027/bai-thi-tong-ket-level-1-guitar-co-dien

Đang tải dữ liệu...