Điều kiện cần thiết để tôi có thể thi nâng level là gì?

Danh mục câu hỏi: Thi Level
Đăng bời: thiendi191 Ngày đăng: 2 years trước 93 lượt bình chọn hữu ích 6335 lượt xem

[CÂU TRẢ LỜI CỦA BAN QUẢN TRỊ]

Điều kiện cần thiết duy nhất là bạn là thành viên hocdan.com. Khi bạn là thành viên trên hocdan.com và đã xác định là sẽ học với mục đích nâng cao trình độ, thì bạn có thể tham gia thi để nâng cao trình độ cho chính mình.

Câu hỏi hữu ích (93) Báo sai phạm
BẠN CẦN HỎI GÌ
Tiêu đề:
Chọn danh mục:
Nội dung câu hỏi: