CLB Guitar Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh

CLB Guitar Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Nơi nuôi dưỡng và phát triển những trái tim say mê cây đàn guitar của SV Ngân hàng.

154 Thành viên
Bạn không có quyền đăng bài trong hội nhóm này