CLB Guitar Sáo Trúc Hà Giang
Thành lập vào 5 Tháng 10 2014
Fanpage chính thức của Câu lạc bộ Sáo trúc Guitar Hà Giang.
https://www.facebook.com/groups/clbsaotrucguitarhg
0977.598.555 (Nguyễn Sơn)
120 Thành viên
Bạn không có quyền đăng bài trong hội nhóm này