CLB Guitar Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội (HUBT)

Sau khi về vườn, an dưỡng tuổi già. Cảm thấy vẫn còn nặng duyên với CLB thành thử tôi lập cái face này. Để kiếm chỗ cho anh em thăm hỏi, chém gió. Cũng mong đây là nơi mà mọi người có thể tìm hiểu, biết tới thành viên và guitar club chúng ta. 

4 Thành viên
Bạn không có quyền đăng bài trong hội nhóm này