CLB Guitar Học Viện An Ninh Nhân Dân

Ra đời vào 1 năm nào đấy đầu thế kỷ 21, éo nhớ nổi.
Tên gọi thân thương là "CLB Rượu Thuốc".
Chất "Underground" với tôn chỉ đang xác định.

52 Thành viên
Bạn không có quyền đăng bài trong hội nhóm này