Hợp âm Seasons In The Sun - Westlife

Đánh dấu các Hợp âm Hiển thị bảng Hợp âm trong bài
             D    
Goodbye to you my trusted friend 
                       Em  
We've known each other since we were nine or ten 
                D    
Together we've climbed hills and trees 
         Em    
Learned of love an d ABC's 
    A7             D    
Skinned our hearts and skinned our knees 
 
 
                D  
Goodbye my friend it's hard to die 
                   Em  
When all the birds are singing in the sky D Now that spring is in the air Em Pretty girls are every where A7 D Think of me and I'll be there Chorus Em We had joy we had fun we had seasons in the sun A7 D But the hills that we climbed were just seasons out of time

  D   Em   A7

Đăng bởi Trantuanh lúc 3 năm trước
4467 lượt xem - 3 yêu thích
Chúng tôi cần bạn!
Giúp chúng tôi chia sẻ những hướng dẫn miễn phí này cho nhiều người hơn nữa
popup tail
Bình luận từ Học Đàn