I Have A Dream - Westlife
Nhạc sỹ: Đang cập nhật
Ca sỹ: Đang cập nhật
Nhịp: Đang cập nhật Điệu: Đang cập nhật
Chủ đề: Đang cập nhật
Lượt xem: 7338

Người tạo hợp âm này

Trantuanh
Tổng điểm: Đang cập nhật
Điểm hợp âm: Đang cập nhật
Cách bấm Chỉnh sửa Báo lỗi

x
           
Intro:- G | G | G | D 
           
D | D | G | G 
 
 
     D   
I have a dream 
     G   
a song to sing 
      D   
To help me cope 
    G   
with any thing 
        D    
If you see the wonder 
      G   
of a fairy tale 
         D    
you can take the future 
      G   
even if you fail 
   
 
     
CHORUS: 
 
 
       D    
I believe in angels 
          
something good in 
   C     G 
every thing I se e 
       D    
I believe in angels 
      C     
when I know the time 
      G  
is right for me 
        D    
I'll cross the stream 
     G   
I have a dream 
 
 
        
I have a dream 
      
A fantasy 
          
To help me through 
     
reality 
          
And my destination 
             
makes it worth the while 
               
pushing through the darkness 
          
still another mile 
 
 
       
REPEAT CHORUS 
 
 
        
I have a dream 
        
a song to sing 
         
To help me cope 
        
with anything 
            
If you see the wonder 
         
of a fairy tale 
             
you can take the future 
         
even if you fail 
Bạn phải đăng nhập để sửa bài này

Dữ liệu đang được cập nhật

Đang tải dữ liệu...