Hợp âm I Have A Dream - Westlife

Đánh dấu các Hợp âm Hiển thị bảng Hợp âm trong bài
           
Intro:- G | G | G | D 
           
D | D | G | G 
 
 
     D   
I have a dream 
     G   
a song to sing 
      D   
To help me cope 
    G   
with any thing 
        D    
If you see the wonder G of a fairy tale D you can take the future G even if you fail CHORUS: D I believe in angels something good in C G every thing I se e D I believe in angels C when I know the time G is right for me D I'll cross the stream G I have a dream I have a dream A fantasy To help me through reality And my destination makes it worth the while pushing through the darkness still another mile REPEAT CHORUS I have a dream a song to sing To help me cope with anything If you see the wonder of a fairy tale you can take the future even if you fail

  D   G   C

Đăng bởi Trantuanh lúc 3 năm trước
5635 lượt xem - 1 yêu thích
Chúng tôi cần bạn!
Giúp chúng tôi chia sẻ những hướng dẫn miễn phí này cho nhiều người hơn nữa
popup tail
Bình luận từ Học Đàn