Hợp âm Con chim non

Bởi: pvtung lúc 4 năm trước

Lượt xem: 4448


Đăng hợp âm mới

Công cụ

Đánh dấu hợp âm
Hợp âm trong bài
Đổi tông
Chia cột
x
      A       E      E      A 
Con chim non trên cành hoa hót véo von hót véo von . 
 
 
      A      E     E        A 
Em yêu chim em mến chim vì mỗi lần chim hót em vui . 
 
 
            
dạo giữa: A D E A D E A 
 
 
         
Đoạn 2 tương tự: 
 
. 
      A       E     E     A 
Chim ơi chim chim đừng bay hót nữa đi hót nữa đi . 
 
 
      A      E     E        A 
Em yêu chim em mến chim vì mỗi lần chim hót em vui . 
 
 
          
Kết : A D E A D E7 A 
Video nổi bật