Hợp âm Em Đi Chùa Hương

Bởi: pvtung lúc 4 năm trước

Lượt xem: 4478


Đăng hợp âm mới

Công cụ

Đánh dấu hợp âm
Hợp âm trong bài
Đổi tông
Chia cột
x
             
Hôm nay em đi chùa Hương 
 
 
            
Hoa cỏ còn mờ hơi sương 
 
 
                 
Cùng thầy me em vấn đầu soi gương 
 
 
           
Khăn nhỏ Đuôi gà cao 
 
 
          
Em đeo giải yếm đào 
 
 
           
Quần lãnh, áo the mới 
 
 
                
Tay em cầm chiếc nón quai thao 
 
 
              
Chân em di đôi guốc cao cao 
 
 
           
Đường đi qua bến Dục 
 
 
            
Moi người ngắm nhìn em 
 
 
            
Thẹn thùng em không noi 
 
 
            
Em bây giờ mới tuổi 15 
 
 
                  
Em hãy còn bé lắm (chứ) mấy anh ơi 
 
 
            
Đường đi qua Đồng Vọng 
 
 
            
Mọi người ngắm nhìn em 
 
 
            
Thẹn thùng em không nói 
 
 
        
Nam mô A Di Đà 
 
 
        
Nam mô A Di Đà 
Video nổi bật