Hợp âm Cây trúc xinh

Bởi: pvtung lúc 4 năm trước

Lượt xem: 2496


Đăng hợp âm mới

Công cụ

Đánh dấu hợp âm
Hợp âm trong bài
Đổi tông
Chia cột
x
                       
Cây (i) trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc 
               
Qua (i) lối nọ (i) như bờ ao 
                    
Chị Hai xinh tang tình là chị Hai đứng 
                     
đứng nơi nào qua lối như cũng xinh (láy) 
 
 
                        
2. Cây (i) trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc 
                
Qua (i) lối nọ (i) như bên đình 
                    
Chị Hai xinh tang tình là chị Hai đứng 
                     
đứng một mình qua lối như cũng xinh (láy) 
 
 
                        
3. Cây (i) trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc 
                
Qua (i) lối nọ (i) cơn mưa rào 
                   
Lòng tôi yêu tang tình là chị Hai có 
                  
có dạ nào qua lối như làm ngơ (láy) 
Video nổi bật