Hợp âm Happy birthday

Bởi: phandomi lúc 4 năm trước

Lượt xem: 59072


Đăng hợp âm mới

Công cụ

Đánh dấu hợp âm
Hợp âm trong bài
Đổi tông
Chia cột
x
        C    G 
Happy Birthday to You !  
        G    C 
Happy Birthday to You !  
        C7      F       G     C 
Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to You !  
Video nổi bật