Hợp âm Nấc thang lên thiên đường - Bằng Kiều

Bởi: Trantuanh lúc 3 năm trước

Lượt xem: 9791


Đăng hợp âm mới

Công cụ

Đánh dấu hợp âm
Hợp âm trong bài
Đổi tông
Chia cột
x
 
 
   C      G      Am     Dm  
....Ở cuối chân mây người yêu n ay có hay c hăng 
   G      C      F         G 
Mình anh nơi đây,n gồi ôm bao n hớ thương khi đêm v ề 
    C         G      Am     Em      F  
.......N gày đó đôi ta gần n hau như gió v ới mây vui đ ùa trong nắng xanh 
 Dm    F      G 
mã i bên nha u không xa r ời 
    F           C 
rồi bỗng , bão tố chợt mang em đi 
   D       G         C 
còn đ ây, riêng mình anh tan nát tim đa u 
    F       Em       Am   
lòng vẫ n nuối tiếc đi tìm em nơi cuối trời 
 Dm                   G 
d ù giông tố mưa gió vẫn không thể phai m ờ 
    C     G   Am     Dm 
Gọi em bao ngày d ù cho hình bóng đã xa 
    G     C 
người y êu nơi đâu . 
      Dm      G 
anh vẫn chờ dẫu có bao l âu 
  C      G      Am    Dm 
dù c ho cuộc đời đ ầy những biể n lớn dập vùi 
     G   F    C 
anh vẫn yê u và ch ờ...mãi e m 
      G       Em      Dm    G        C  
vẫn yêu và tin một ngày ma i mình cùng nh au chung b ước trên thiên đà ng. 
Video nổi bật