Hợp âm Con gà gáy le te

Bởi: pvtung lúc 3 năm trước

Lượt xem: 3417


Đăng hợp âm mới

Công cụ

Đánh dấu hợp âm
Hợp âm trong bài
Đổi tông
Chia cột
x
 C               F   
C on gà gáy le té le te sáng rồi ai ơi. 
 C            G   
G à gáy té le té sáng rồi ai ơi. 
 C            F        G   
N ắng sớm lên rồi, dậy đi nương hỡi ai ời ai ơi. 
 G               C   
R ừng và nương xanh đã sang rồi ai ơi. 
 
 
                    
Con gà gáy le té le te sáng rồi ai ơi. 
                
Gà gáy té le té sáng rồi ai ơi. 
                         
Sáng sớm lên rồi, dậy đi nương hỡi ai này ai ơi. 
                   
Rừng và nương xanh đã sang rồi ai ơi. 
Video nổi bật