Hợp âm Thà như giọt mưa

Bởi: bitterpear lúc 3 năm trước

Lượt xem: 5299


Đăng hợp âm mới

Công cụ

Đánh dấu hợp âm
Hợp âm trong bài
Đổi tông
Chia cột
x
        Em        Em 
Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá . 
 
 
        D         D 
thà như giọt mưa khô trên tượng đá . 
 
 
        C        C 
thà như mưa gió đến ôm tượng đá . 
 
 
        B7        Em 
có còn hơn không , có còn hơn không . 
 
 
        D         Em 
có còn hơn không , có còn hơn không 
 
 
 
. 
         G         D 
Người từ trăm năm về khơi tình động . 
 
 
         D         G 
người từ trăm năm về khơi tình động . 
 
 
         D        G 
ta chạy vòng vòng ta chạy mòn chân . 
 
 
         D         G 
nào có hay đời cạn nào có hay cạn đời . 
 
 
 
 
        Em        Em 
Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá . 
 
 
        D         D 
thà như giọt mưa khô trên tượng đá . 
 
 
        C        C 
thà như mưa gió đến ôm tượng đá . 
 
 
        B7        Em 
có còn hơn không , có còn hơn không . 
 
 
        D         Em 
có còn hơn không , có còn hơn không . 
 
 
 
 
         G        D 
Người từ trăm năm về như dao nhọn . 
 
 
         D        G 
người từ trăm năm về như dao nhọn . 
 
 
        D         G 
dao vết ngọt đâm ta chết trầm ngâm . 
 
 
 
 
           D 
dòng máu chưa kịp tràn . 
 
 
           G 
dòng máu chưa kịp tràn . 
 
 
 
 
        Em        Em 
Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá . 
 
 
        D         D 
thà như giọt mưa khô trên tượng đá . 
 
 
        C        C 
thà như mưa gió đến ôm tượng đá . 
 
 
        B7        Em 
có còn hơn không , có còn hơn không . 
 
 
        D         Em 
có còn hơn không , có còn hơn không . 
 
 
 
 
         G         D 
Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm . 
 
 
         D         G 
người từ trăm năm về phai tóc nhuộm . 
 
 
       D        G 
ta chạy mù đời ta chạy tàn hơi . 
 
 
           D 
quỵ té trên đường đời . 
 
 
            G 
sợi tóc vương chân người . 
Video nổi bật